ویترین کلوب20

گروه ها

تفکیک استان ها

مدیریت کسب و کار خانه مدیریت کسب و کار بازگشت نام دامنه زمان درج کد پرونده وضعیت bazaar-iran.ir 1395/05/03 09:32:08 36950350 تایید نهایی مشاهده اطلاعات احراز اطلاعات کسب و کار دریافت کد نماد درخواست نماد دو ستاره ads.club20.ir 1395/12/02 01:32:00 54468404 تایید نهایی مشاهده اطلاعات احراز اطلاعات کسب و کار دریافت کد نماد درخواست نماد دو ستاره mychannelyab.ir 1395/12/13 23:28:53 55520560 آماده ارسال جهت بررسی کارشناس مشاهده و ویرایش اطلاعات احراز اطلاعات کسب و کار انجام تاییدیه فنی لیست خدمات و مجوزها ارسال پرونده جهت بررسی حذف نماد اعتماد الکترونیکی جهت درج نماد در وب سایت، کافی است کد html زیر را در بخشی که مایلید نماد اعتماد به نمایش دربیاید، قرار دهید. توجه: از اعمال تغییرات در کد و مواردی نظیر حذف لینک نماد اعتماد بپرهیزید. تایید تمامی حقوق سامانه متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد.
ثبت آگهی رایگان